0947 945 050

Thanh toán

  • 1
    Billing & Shipping
  • 2
    Order & Payment

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Kem bôi suy giãn tĩnh mạch Diosmin Expert  × 1 548.000VND
Tạm tính 548.000VND
Giao hàng

Vận chuyển đến Hồ Chí Minh.

Đổi địa chỉ
Tổng 548.000VND

Thanh Toán

đặt hàng

Đặt Hàng