05.07.2021

Bất ngờ với tỷ lệ người mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch ở Việt Nam